Regels ivm coronavirus

Vries, 11 november 2021

Beste SURF-leden, trainers, coaches, vrijwilligers, ouders, verzorgers en 

publiek,

Vanaf zaterdag 6 november ’21 is toegang tot binnensportactiviteiten 

enkel toegestaan met een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code). Dit 

betekent dat onder verantwoordelijkheid van Surf alle personen van 18 

jaar en ouder worden gecontroleerd bij toegang tot de zaal of zij in het 

bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code). Tevens kan 

hierbij ook gevraagd worden naar een identiteitsbewijs. Bij klachten blijf 

je thuis en laat je je testen. Bij vermoeden van klachten kan iemand 

geweigerd worden tot toegang in de zaal.

Toegang tot de zaal zonder controle hebben die personen die 

functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers. Denk hierbij aan: 

trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers. 

Wanneer je gedurende je aanwezigheid speler of toeschouwer wordt en 

je dus niet meer in de functie van vrijwilliger, coach, leider of trainer bent

moet je alsnog gescand worden.

Bovenstaande geldt enkel voor de toegang tot de zaal. Voor toegang tot 

de sportkantine gelden andere regels, die onder verantwoordelijkheid 

van de beheerder van de sportkantine worden uitgevoerd.

Dit hebben wij niet zelf bedacht als Surf maar dit protocol gaat uit van de 

per 6 november 2021 geldende landelijke maatregelen en is in lijn met 

de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27 november 2020 t/m heden.

Wij gaan ervan uit dat eenieder begrip heeft voor deze vervelende 

situatie en wensen iedereen ten slotte veel volleybalplezier in een 

coronavrije zaalomgeving.

Namens het Bestuur,

Niek Bebingh & Emile W. Dres


Volleybalvereniging Surf Vries