Lidmaatschap

Als je lid wilt worden van onze mooie vereniging, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier volledig in en druk hierna op de button "Verzenden". De ledenadministratie zal hierna op korte termijn contact met je opnemen.

 

Je mag/kunt bij onze vereniging 3 keer gratis mee trainen. Neem hiervoor even contact op met een van de bestuursleden, of kom gewoon eens langs op een trainingsavond. Zie contactinformatie en/of trainingstijden voor meer informatie. 


Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail aan het eind van het verenigingsjaar (uiterlijk 30 juni) aan het adres van de ledenadministratie.

 

Adresgegevens ledenadministratie:
Jetty de Vries
Bannerschulte 43
9481 HV Vries

email: vvsurfvries@gmail.com

 

Aanmeldingsformulier

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Met het verzenden van deze aanmelding ga je akkoord met de bepalingen van de vereniging zoals die zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per e-mail aan het eind van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie dus voor 1 juli – conform art.4, lid 3 van de Statuten.

Bovengetekende verleent hierbij ook de Vriezer Volleybalvereniging SURF toestemming om per seizoen tien incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van mijn IBAN rekeningnr. af te schrijven wegens verschuldigde contributie.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken.
Neem hiervoor contact op met je bank en vraag naar de voorwaarden.

  • Bij aanmelding als wedstrijdspeler moet een digitale pasfoto worden aangeleverd: informatie volgt na aanmelding.
  • Aanschaf van wedstrijdkleding gaat via Sportshop Ruchti in Zuidlaren; kosten van een wedstrijdshirt zijn ca. €30,-. Aanschaf kleding geldt niet voor jeugdleden tot 12 jaar. Klik hier voor nadere informatie
  • De jaarcontributie is van toepassing voor het seizoen 2023 – 2024 en wordt in 10 termijnen geïncasseerd (september tot en met juni).
  • Met verzending van het formulier ga je akkoord dat een (team)foto met naam wordt opgenomen op de website van
    de vereniging www.surfvries.nl.

Volleybalvereniging Surf Vries