Vertrouwenspersonen Surf

We hopen dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken. Toch vindt het bestuur dat iedereen zich over gedrag van verenigingsmedewerkers of medeleden mag beklagen als deze de normen van goed fatsoen hebben overschreden. Dat kan te maken hebben met seksualiteit, goede naam en eer, veiligheid of belediging.

 

Meegaand met het idee van goed bestuur heeft de vereniging twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Irma Wesselink en Klaas-Jan van den Berg. Hieronder stellen zij zichzelf voor.

Irma Wesselink
Irma Wesselink

Mijn naam is Irma Wesselink en als lid van Surf speel ik al jarenlang bij de dames recreanten. In het dagelijks leven werk ik als psycholoog en geef ik les. Binnen Surf heb ik bijgedragen aan het opstellen van de gedragscode, omdat spelplezier en een veilig sportklimaat voor mij het allerbelangrijkste zijn binnen een sportvereniging. Het is van invloed op de sportieve prestaties wanneer iedereen zich welkom voelt en er met wederzijds respect met elkaar wordt omgegaan. Dit geldt zowel in het veld, in de kleedkamer, als ook langs de zijlijn of op de tribune. 

 

Ik hoop en wens, dat ik niet de enige ben waar je binnen de vereniging bij terecht kunt, maar dat alle leden van Surf met respect met elkaar omgaan, zowel in taalgebruik als in gedrag en wanneer dit niet zo is, dat we opkomen voor degene die hier mee te maken krijgt.  Zo creëren we met elkaar een fijne, gezellige, sportieve en veilige vereniging. 

Als vertrouwenspersoon ben ik laagdrempelig benaderbaar wanneer anderen over je grens gaan of met je omgaan op een manier die je niet prettig vindt of waar je je ongemakkelijk bij voelt. Je mag me dan altijd een bericht sturen of me bellen en ik zal hier in alle vertrouwelijkheid mee omgaan. Ik ben bereikbaar op nummer 06-2181231.

Klaas-Jan van den Berg
Klaas-Jan van den Berg

Mijn naam is Klaas-Jan van den Berg en ik ben een van de twee vertrouwenspersonen binnen onze volleybalvereniging.

Bij Surf speelde ik in heren 1 en in het dagelijks leven werk ik als gezinshulpverlener bij Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Ik woon in Vries. 

Als vertrouwenspersoon kan ik helpen bij het oplossen van conflicten en ben ik aanspreekpunt voor leden van de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. 

Je kunt van me verwachten dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk met je vraag of klacht om zal gaan. Wanneer je een beroep op mij wilt doen, ben ik bereikbaar op telefoonnummer 0592-555050. Je kunt me vrijblijvend om advies vragen.

Volleybalvereniging Surf Vries