Vertrouwenspersonen Surf

We hopen dat niemand er ooit gebruik van hoeft te maken. Toch vindt het bestuur dat iedereen zich over gedrag van verenigingsmedewerkers of medeleden mag beklagen als deze de normen van goed fatsoen hebben overschreden. Dat kan te maken hebben met seksualiteit, goede naam en eer, veiligheid of belediging.

 

Meegaand met het idee van goed bestuur heeft de vereniging twee vertrouwenspersonen aangesteld:

  - Mevrouw Gieny Staal, een vertrouwd gezicht in het dorp en de sporthal, en

  - De heer Klaas-Jan van den Berg, die professional is in de jongerenzorg.

Gieny Staal
Gieny Staal

Mijn naam is Gieny Staal en ik ben telefonisch te bereiken op 0623561352.

 

Ik heb twee zonen: David en Daniël, 2 schoondochters: Nicole en Denice en 3 kleinkinderen: Tristan, Romy en Luca.

Al meer dan 50 jaar ben ik betrokken bij het volleyballen. In mijn ‘jonge’ jaren actief wedstrijdspeler, later recreatief, coach , jeugdcommissielid en tegenwoordig alleen nog supporter.Door de functie van vertrouwenspersoon hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de leden van volleybalvereniging SURF.

 

 

Klaas-Jan van den Berg
Klaas-Jan van den Berg

Mijn naam is Klaas-Jan van den Berg en ik ben een van de twee vertrouwenspersonen binnen onze volleybalvereniging.

Bij Surf speelde ik in heren 1 en in het dagelijks leven werk ik als gezinshulpverlener bij Accare, een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Ik woon in Vries. 

Als vertrouwenspersoon kan ik helpen bij het oplossen van conflicten en ben ik aanspreekpunt voor leden van de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. 

Je kunt van me verwachten dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk met je vraag of klacht om zal gaan. Wanneer je een beroep op mij wilt doen, ben ik bereikbaar op telefoonnummer 0592-555050. Je kunt me vrijblijvend om advies vragen.

Volleybalvereniging Surf Vries